Welkom bij basisschool De Regenboog te Voorhout. Aandacht en veiligheid doet ieder kind groeien!
Aandacht door goed onderwijs voor ieder kind en veiligheid door een school waar ieder kind zich thuis voelt. Hiervoor werken we in alle groepen met Kanjertraining.
Engels geven wij in ons hele onderwijssysteem een speciale plaatst. Vanaf groep 1 en jaarlijks Engelse projectweken.
Trots zijn wij op de kinderen die resultaten laten zien, die bij hen passen! Zowel cognitief als creatief.

U bent van harte welkom om sfeer te proeven in onze school en kunt  hiervoor een afspraak maken via
mvanderhelm@sophiascholen.nl, of via 0252-233307/435000. Wij laten u graag ons onderwijs zien!

Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben wij ook de KLIMKLAS!
Sinds het begin van dit nieuwe schooljaar werken wij, Juf Jeanet (Cluster groep 3/4) en Juf Annette (Oosthout groep 7/8) twee dagdelen per week in de Klimklas. Het lokaal van de klimklas is niet ingericht met tafels en stoelen,  maar  met materiaal om te bewegen. Er staat een trampoline, er ligt een gymmat en er zijn heel veel verschillende ballen.                                                                                                                                                                     
 Waarom een klimklas?                                                                                                                                                                           
Zo'n drie jaar geleden volgden wij een cursus waarbij op een andere manier naar kinderen met leerproblemen werd gekeken. De cursus had de toepasselijke titel "Leerproblemen de Baas."  We merkten dat we echt op een andere manier gingen kijken naar kinderen; hoe houdt iemand een pen vast, hoe zit  een kind op een stoel, hoe beweegt iemand zich in de ruimte? Deze cursus was de aanzet voor een reeks aan opleidingen en trainingen waarbij steeds aandacht was voor de motorische en neurologische ontwikkeling van kinderen.    We leerden waarom sommige kinderen meer moeite hebben met lezen,  en er toch niet meteen sprake hoeft te zijn van dyslexie. We maakten kennis met bewegingspatronen (reflexen), die kinderen (en volwassenen) soms belemmeren in hun ontwikkeling omdat ze nog actief zijn.  En we leerden heel veel over de ontwikkeling van het brein en hoe een goede samenwerking tussen beide hersenhelften het leerproces positief kan beïnvloeden.                                                                                                                                                                                 
We  deelden onze kennis met de collega's en gingen veel meer bewegen in de klas. Bewegen is de basis voor leren! En nu krijgen wij de gelegenheid om onze kennis in te gaan zetten voor alle leerlingen van De Regenboog die dat nodig hebben. Voor ons een fantastische kans om ervaring op te doen en daadwerkelijk aan de slag te gaan met kinderen die een extra zetje nodig hebben en daardoor  kunnen gaan 'klimmen'.  De Klimklas  bevindt zich op de Oosthoutlocatie. Kinderen die op de Clusterlocatie zitten, zijn natuurlijk ook van harte welkom Op maandagochtend is juf Jeanet aanwezig en op woensdag werkt juf Annette in de klimklas.  De Klimklas is een pilot voor één jaar. Aanmeldingen lopen via de groepsleerkracht en de IB-ers.
 
Jeanet Guijt en Annette Dwarswaard

P.C.B.S. De Regenboog - Oosthoutlocatie - Distelweg 60P.C.B.S. De Regenboog - Clusterlocatie - P. van  Slingerlandstraat 36
Het team van De Regenboog