Aanmeldingsformulier

Aanmelden, inschrijving, toelating en uitschrijven van leerlingen

Aanmelding

Als u gekozen heeft voor onze school kunt u uw kind aanmelden d.m.v. een aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u ingevuld sturen naar directie.regenboog@sophiascholen.nl
Tijdig aanmelden stellen wij op prijs, in verband met de indeling van de groepen en het plannen van de wendagen.
 

U ontvangt van de administratie een bevestiging en 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1-2 contact met u op. Voor uw kind maken we dan "wen-afspraken".


Inschrijving
Kinderen met speciale onderwijsbehoeften, zijn in principe ook plaatsbaar. Voor deze kinderen hanteren we een aangepaste uitgebreide toelatingsprocedure, waarbij ook de intern begeleider en directie betrokken zijn. We onderzoeken of de school aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen en wegen de belangen van het aangemelde kind en de kinderen die al op school zitten af. Als de school niet in voldoende mate aan de zorgbehoefte van het kind tegemoet kan komen, of plaatsing een te grote wissel zal trekken op de andere kinderen van de groep/leerkrachten, dan zoeken we met de ouders een geschiktere andere vorm van onderwijs voor het kind.
Voor een aanmelding wegens een verhuizing wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.


Toelating
Kinderen kunnen vanaf de dag dat ze vier jaar zijn op school worden toegelaten. Bij toelating gaan we ervan uit, dat de ouders de uitgangspunten en het programma van de school respecteren en dat de kinderen aan alle activiteiten van de school zullen deelnemen. 

Uitschrijven
Het tussentijds uitschrijven van leerlingen, bijvoorbeeld bij verhuizing, vindt schriftelijk plaats bij de directie. De uitschrijving van de leerlingen die aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan, wordt automatisch door de school geregeld. Wel vernemen we graag van de ouders naar welke school hun kinderen gaan.
Wanneer leerlingen De Regenboog verlaten, sturen we de ontvangende school een bewijs van uitschrijving en een onderwijskundig rapport.