Onze kernwaarden

 • Vertrouwen
 • Behulpzaam
 • Met elkaar, SAMEN
 • Geluk en plezier
 • Respectvol

In ons onderwijs zie je deze kernwaarden terug. In onze sociaal emotionele leerlijn (Kanjertraning) komen deze waarden terug. Dat is één van de reden dat wij TROTS zijn een Kanjerschool te zijn.

Kanjertraining

De Kanjertraining is een methode om sociale vaardigheden te trainen. De training vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief). De training is een methode voor het primair- en voortgezet onderwijs en streeft de volgende doelen na:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Het bevorderen van ouder betrokkenheid.
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school en dat ouders serieus worden.