Onderwijsvisie

De missie

Speel, ontdek en leer. We grow together!


We willen de kinderen begeleiden op weg naar hun volwassenheid en werken aan hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen, die actief en kritisch deelnemen aan de maatschappij.

Kinderen brengen veel tijd door op school. We beseffen dat een school daarom een soort tweede huis voor kinderen is, waarin verbondenheid, veiligheid en weerbaarheid, naast het verwerven van kennis en vaardigheden, een belangrijke plaats innemen.


Visie op onderwijs en identiteit

  • Op De Regenboog kunnen leerlingen zich vanuit een veilig schoolklimaat optimaal ontwikkelen, eigenaar worden van hun leerproces en talenten ontdekken en ontplooien.
  • Engels is op onze school een belangrijk onderdeel in een zich verder internationaliserende maatschappij. Wij zijn een early-bird school.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben in het leren en we willen ze leren leren. We hechten naast gedegen onderwijs in de basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal, lezen en schrijven ook veel belang aan de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van het kind.
  • Bewegen tijdens de lessen doet kinderen en het leren goed.

Identiteit
Op De Regenboog wordt het onderwijs vorm gegeven vanuit een respectvolle omgang met elkaar en de omgeving, met als basis het Christelijk geloof. Ook Kanjertraining wordt gebruikt als leidraad voor ons gedrag en handelen.