Zorg voor onze leerlingen

Passend onderwijs

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van Passsend onderwijs. 

Op De Regenboog is de intern begeleider samen met leerkrachten verantwoordelijk voor de zorg voor leerlingen. Ouders worden in een vroeg stadium betrokken bij mogelijke zorg en gezamelijk zullen wij een plan van aanpak maken.

Het samenwerkings verband (SWV), het CJG, Jeugdzorg, Onderwijs advies en externe remedial teaching kunnen betrokken worden bij de zorg van onze leerlingen.