De MR

Medezeggenschapsraad

Naast meehelpen, kunnen ouders ook meedenken en bij een flink aantal zaken ook meebeslissen via de medezeggenschapsraad (MR). In de medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten om de belangen van leerlingen, ouders en personeel zo goed mogelijk te behartigen. De bevoegdheden zijn wettelijk en in een contract met het bestuur vastgelegd.
De medezeggenschapsraad heeft op veel onderdelen van beleid instemmings- of adviesrecht, zoals bij het vaststellen van de schoolgids, het formatieplan, het schoolplan, de ouderbijdrage, de interne organisatie en het benoemingsbeleid.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de kinderen op school. De medezeggenschapsraad komt vrijwel maandelijks bijeen. Bij een deel van dat overleg is ook de directeur aanwezig. Het overleg is in beginsel openbaar.


Voorzitter: Karolien Kooiman

Secretariaat:e-mail: mr.regenboog@sophiascholen.nl
 

Mogen wij ons aan u voorstellen? 

Van links naar rechts en van boven naar onder:

Martin van Egmond, Ouder Oosthout locatie
Jeanet Guijt, Leerkracht Cluster locatie
Karolien Kooiman (Secretaris), Ouder Cluster locatie
Jacomijn Dijkstra, Leerkracht Cluster locatie
Annette Dwarswaard, Leerkracht Oosthout locatie
Gert-Jan de Groot (Voorzitter), Ouder Oosthout locatie