Creatieve talenten

Belangrijk vinden wij dat talenten van kinderen worden gezien en dat onze leerlingen die kunnen ontwikkelen.

Hiervoor hebben wij diverse creatieve vakken zoals:

  • Handvaardigheid, textiele werkvorm en tekenen
  • Muziek en drama
  • Techniek (torens) voor onder-en midden- en bovenbouw

  • Na de vakantie een viering met alle groepen in de aula
  • Muziek- en bewegingsonderwijs worden gegeven door een vakleerkracht die hierin gespecialiseerd is
  • Voor de vakantie: open podium, waarbij kinderen op het podium staan met hun talent