PLUS onderwijs

PLUS onderwijs in alle groepen

Wij werken met PLUS onderwijs in groep 1 t/m 8. Wij kiezen bewust voor de term PLUS onderwijs omdat de kinderen les krijgen in hun huidige groep. Op deze manier kan de leerkracht het leerproces iedere dag  begeleiden. De groepsleerkracht geeft instructie over de thema's  en de kinderen maken vervolgens de verwerkingsopdrachten tijdens de weektaaktijd.

De kinderen werken vanuit verschillende denkvaardigheden. Een belangrijk doel is, dat we de kinderen leren-leren.

Doelstelling voor PLUS onderwijs

Differentiatie binnen huidige onderwijssysteem = leerstof  op maat.

  • Continuïteit in de benadering van leerlingen met een talent en/of ontwikkelingsvoorsprong.
  • Leerlingen pedagogisch en onderwijskundig op hun eigen niveau aanspreken.
  • Leerlingen “leren leren”. Ontwikkelen van leer- en denkstrategieën.
  • Leerlingen zelfstandig maken en ze hun eigen verantwoordelijkheid leren nemen.

 Welk aanbod krijgen de kinderen?

1.         Taal- en rekenen op maat
2.         Projecten Ballade en denksleutels voor groep 1 t/m 8

3.         Activiteiten die passen bij het kind


De werkvormen zijn: in denkgroepjes, in duo’s, via coöperatieve werkvormen en met hulp van ouders.