Team

De schoolleiding

Directeur:  Esther Plompen

De directeur houdt zich bezig met beleidsmatige en bovenschoolse zaken en voert regelmatig werkoverleg met de bestuursdirecteur en het management van de overige scholen van de stichting Sophia Scholen.

We werken met een management team van bouwcoordinatoren, intern begeleider en directeur.

 • De bouwcoördinator is Adrienne Veugelers
 • De intern begeleider is Petra Wijnhout

Daarnaast zijn er specialisten werkzaam op De Regenboog: 

 • Cultuurcoördinator > Annette Dwarswaard 
 • Taal- en leescoördinator> Hanneke van Manen
 • Rekencoördinator > Esther Plompen
 • Gedragscoördinator > Jacomijn Dijkstra
 • Begeleiding PLUSonderwijs> Monique Gomes
 • Vakleerkracht gymnastiek: Willem Boon

Verdeling van de groepen over de locaties en de leerkrachten                                                                                                             

Schooljaar 2020-2021                                   

 

 • Groep 1/2 Groen: Nicoline de Mooij en Ada Owobowale 
 • Groep 1/2 Geel: Corine Ferrari en Esther van Duijn
 • Groep 3: Hanneke van Manen en Helen Broersen
 • Groep 4: Adriënne Veugelers en Annette Dwarswaard
 • Groep 5: Corrie Kuijt
 • Groep 6: Elise Tan- de Roode
 • Groep 7: Petra Paauw en Monique Gomes
 • Groep 8: Jacomijn Dijkstra en Els van Tellingen

Leerkracht ondersteuner: Marja Hoogervorst

Onderwijsassistente: Angela Kromhout en Enid van Beelen

                                  

 

Gymleerkracht

De kleuters krijgen bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht in het speellokaal en op het speelplein.

De groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs in gymzaal De Schans. 

Gymleerkracht:  Willem Boon

De gymlessen van de groepen 3 tot en met 8 worden op donderdag gegeven door een gespecialiseerde leerkracht. De gymlessen op maandag en vrijdag worden door de groepsleerkrachten zelf verzorgd.

naast het geven van de gymlessen organiseert Willem de sportdagen en coördineert hij allerlei sportactiviteiten, zoals het schoolvoetbaltoernooi, een schaaktoernooi, het zwemtoernooi en de scholierenbosloop.

Muziekleerkracht: Fabian Haggenburg en John Haasnoot.

Stagiaires
Omdat we ons steentje willen bijdragen aan de toekomst van het onderwijs, stellen we elk jaar graag een aantal stageplaatsen beschikbaar aan pabo-studenten van Hogeschool Inholland. We zijn officieel opleidingsschool en werken nauw samen met de Hoge School.

Bijzondere stagiaires zijn de Lio stagiaires (= leraren in opleiding), vierdejaars pabo-studenten die gedurende een aantal maanden drie dagen per week zelfstandig een groep lesgeven. Zij worden in staat geacht zelfstandig met een klas te kunnen werken en zijn zo in de gelegenheid hun studie grotendeels in de praktijk af te ronden.

Vanuit het ROC Leiden en het ID-college loopt een aantal studenten stage als klassen-, of onderwijsassistent.
Een enkele keer komen ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs een week, of enkele dagen, bij ons op school kijken (snuffelstage) ter oriëntatie op een beroep en samenleving. Zij geven geen les, maar komen vooral observeren en werken aan opdrachten.

Schooladministratie. Een deel van de administratie wordt gedaan door Esther Hartog:mail:ehartog@sophiascholen.nl

Conciërge:  Edwin van der Lans