Team

De schoolleiding

Directeur:  Noël Minnes

De directeur houdt zich bezig met beleidsmatige en bovenschoolse zaken en voert regelmatig werkoverleg met de bestuursdirecteur en het management van de overige scholen van de stichting Sophia Scholen.

We werken met een management team van bouwcoordinatoren, intern begeleider en directeur.

 • De bouwcoördinator is Adrienne Veugelers
 • De intern begeleider is Esther Plompen

Daarnaast zijn er specialisten werkzaam op De Regenboog: 

 • Cultuurcoördinator > Annette Dwarswaard 
 • Taal- en leescoördinator> Hanneke van Manen
 • Rekencoördinator > Esther Plompen
 • Gedragscoördinator > Jacomijn Dijkstra
 • Begeleiding PLUSonderwijs> Monique Gomes
 • Vakleerkracht gymnastiek: Willem Boon

Verdeling van de groepen over de locaties en de leerkrachten                                                                                                             

Schooljaar 2019-2020                                   

Locatie Oosthout - Distelweg 60

 • Groep 1/2 Groen: Ada Owobowale en Inge Kluivers
 • Groep 3A: Elise Tan-de Roode
 • Groep 4/5A: Hanneke van Manen, Hellen Broersen 
 • Groep 6/7A: Nicoline de Mooij en Annette Dwarswaard

Leerkracht ondersteuner: Marja Hoogervorst

Onderwijsassistente: Angela Kromhout

Locatie Cluster – P. van Slingerlandstraat 36

 • Groep 1/2 Geel: Esther van Duijn en Corine Ferrari
 • Groep 3B: Els Meijles en Jeanet Guijt
 • Groep 4/5B: Adriënne Veugelers, Lisetta van Ekris
 • Groep 6B: Corrie Kuijt
 • Groep 7B: Petra Paauw en Monique Gomes
 • Groep 8B: Jacomijn Dijkstra en Els van Tellingen

Leerkracht ondersteuner: Marja Hoogervorst

Onderwijsassistente: Angela Kromhout

Gymleerkracht

De kleuters krijgen bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht in het speellokaal en op het speelplein van de locatie waar ze geplaatst zijn.

De groepen 3 tot en met 8 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs. De kinder van de Oosthoutlocatie gaan hiervoor naar de gymzaal De Schans. Leerlingen van de Clusterlocatie gymmen in de gymzaal van het clustergebouw.

Gymleerkracht:  Willem Boon

De gymlessen van de groepen 3 tot en met 8 worden op donderdag gegeven door een gespecialiseerde leerkracht. De gymlessen op maandag en vrijdag worden door de groepsleerkrachten zelf verzorgd.

naast het geven van de gymlessen organiseert Willem de sportdagen en coördineert hij allerlei sportactiviteiten, zoals het schoolvoetbaltoernooi, een schaaktoernooi, het zwemtoernooi en de scholierenbosloop.

Muziekleerkracht: Fabian Haggenburg

Stagiaires
Omdat we ons steentje willen bijdragen aan de toekomst van het onderwijs, stellen we elk jaar graag een aantal stageplaatsen beschikbaar aan pabo-studenten van Hogeschool Inholland. We zijn officieel opleidingsschool en werken nauw samen met de Hoge School.

Bijzondere stagiaires zijn de Lio stagiaires (= leraren in opleiding), vierdejaars pabo-studenten die gedurende een aantal maanden drie dagen per week zelfstandig een groep lesgeven. Zij worden in staat geacht zelfstandig met een klas te kunnen werken en zijn zo in de gelegenheid hun studie grotendeels in de praktijk af te ronden.

Vanuit het ROC Leiden en het ID-college loopt een aantal studenten stage als klassen-, of onderwijsassistent.
Een enkele keer komen ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs een week, of enkele dagen, bij ons op school kijken (snuffelstage) ter oriëntatie op een beroep en samenleving. Zij geven geen les, maar komen vooral observeren en werken aan opdrachten.

Schooladministratie. Een deel van de administratie wordt gedaan door Esther Hartog:mail:ehartog@sophiascholen.nl

Conciërge:Edwin van der Lans

Managementondersteuning:Karolien Kooiman: mail: kkooiman@sophiascholen.nl