Onze speerpunten

Onze speerpunten

 

Voor schooljaar 2018-2019 zijn dit onze aandachtspunten:

 

  • Onderwijs op MAAT (inclusief PLUS onderwijs) in iedere klas en groep
  • Zorgstructuur zichtbaar in de school
  • Onderwijsvernieuwingen o.a. tablets en chromebooks in de bovenbouw
  • Engels in de basis en goed zichtbaar in school, kinderen spreken vol vertrouwen in het Engels
  • Kanjertraining en kanjergedrag is zichtbaar en voelbaar door de hele school, ouders worden hier bij betrokken